?

Log in

No account? Create an account
[entries|friends|calendar]
Maaike

[ website | COWARDICE ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

[28 Feb 2004|02:03pm]
deze lj is zo dood als een koekje.
+

[12 Feb 2004|10:11pm]
[ mood | burp ]

ik heb echt last van een winterdepressie (veel willen slapen en veel eten) en ik voel me ook helemaal niet okay. dus niet dat jou dat wat kan schelen, mensen willen horen dat het goed gaat dus ja het gaat wel goed en ik mag waarschijnlijk ook niet klagen. want dat hoort niet. en ik heb ook geen zin om gezellig te doen (heb ik daar ooit wel zin in?)

oh, en voor de mensen die ook naar le tigre gaan.. kom niet met 'ben jij maaike' 'ben jij skajunk' want het antwoord is toch nee.

20+

[06 Aug 2003|09:17pm]

I thought love was just a mirage of the mind,
it's an illusion, it's fake, impossible to find.


FRIENDS ONLY.
14+

navigation
[ viewing | most recent entries ]